Yhteystiedot
Aikasarjat > Apurahansaajat< edellinen  |  seuraava >

Melan maksamat apurahansaajien kokonaiseläkkeet vuoden lopussa

  Vanhuuseläke Osittainen vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Työttömyyseläke Perhe-eläke
Vuosi lkm €/kk lkm €/kk lkm €/kk lkm €/kk lkm €/kk
2009 - - - - - - - - - -
2010 8 49 - - - - 1 - - -
2011 18 50 - - - - 1 - - -
2012 33 60 - - 3 - - - - -
2013 48 56 - - 6 242 - - - -
2014 66 80 - - 10 334 - - - -
2015 93 85 - - 13 434 - - - -
2016 118 98 - - 13 367 - - - -
2017 147 102 5 40 12 389 - - 1 -
2018 170 108 4 34 16 334 - - 1 -