Yhteystiedot

Lomitustilastot

Näiltä sivuilta saat tietoja haluamasi paikallisyksikön, siihen liittyvän maakunnan ja koko maan luvuista koskien esim. vuosilomaa käyttäneiden lukumäärää, käytettyjen vuosilomapäivien lukumäärää tai vaikkapa sijaisapua käyttäneiden keskimääräistä sijaisapumaksua.

Jokaisen paikallisyksikön tiedot on ryhmitelty neljään osaan: vuosiloma ja sijaisapu, maksullinen lomitus, lomituspalvelut järjestämistavan mukaan ja maatalouslomittajien lukumäärät. Vuosiloman ja sijaisavun sekä maksullisen lomituksen sivuilta löydät mm. palveluja käyttäneiden henkilöiden lukumäärät, järjestetyt lomituspäivät ja tunnit.

Haluamasi paikallisyksikön tiedot saat esiin kahdella eri tavalla. Voit valita paikallisyksikön suoraan vieressä olevasta valintalistasta tai lähteä liikkeelle vastaavasta maakunnasta ja valita kyseisen paikallisyksikön sen alta. Voit myös vertailla paikallisyksikköjä tai maakuntia vaihtamalla Vertailuvaihtoehdot -kentän arvon haluamaksesi.

Tietoturvasyistä paikallisyksikön luvuissa saattaa esiintyä tyhjiä arvoja. Lukumääräkenttä on tyhjä, jos kyseinen lukumäärä on pienempi kuin kolme.