Tervetuloa Melan tilastosivuille

Sivut jakautuvat tietosisällöltään neljään eri osaan: kunta- ja lomitustilastoihin, aikasarjoihin sekä tilastokuviin. Kaikilta näiltä sivuilta löydät luku- ja euromäärätietoja Melan toimialaan kuuluvista vakuutus-, työeläke-, luopumis-, tapaturma- tai Mela-sairauspäiväraha-asioista joko yksittäisen kunnan, siihen liittyvän lähialueen tai koko maan tasolla. Lomitustilastoista löydät luku- ja euromäärätietoja vuosiloman, sijaisavun sekä maksullisen lomituksen käytöstä ja lomittajien lukumääristä joko yksittäisen paikallisyksikön, maakunnan tai koko maan tasolla. Sivuilla esiintyviä lyhenteitä ja Melan toimialaan kuuluvia käsitteitä on selitetty Ohje-sivuilla.

Ajankohtaista

24.11.2017

Tilastosivut uudistuvat!
Melan tilastointernetsivujen taustalla olevaa tekniikkaa on uudistettu. Samalla on hieman korjattu sivujen rakennetta ja lisätty myös tietosisältöä. Tervetuloa tutustumaan!

23.11.2017

Lokakuun kuukausitilastot on päivitetty.
Maatalousyrittäjätapurahansaajat  ja  koko Mela

30.05.2017

Lomitustilastot on päivitetty 2016 tilanteeseen

23.05.2017

Aikasarjat on päivitetty 2016 tasoon