Tervetuloa Melan tilastosivuille

Sivut jakautuvat tietosisällöltään neljään eri osaan: kunta- ja lomitustilastoihin, aikasarjoihin sekä tilastokuviin. Kaikilta näiltä sivuilta löydät luku- ja euromäärätietoja Melan toimialaan kuuluvista vakuutus-, työeläke-, luopumis-, tapaturma- tai Mela-sairauspäiväraha-asioista joko yksittäisen kunnan, siihen liittyvän lähialueen tai koko maan tasolla. Lomitustilastoista löydät luku- ja euromäärätietoja vuosiloman, sijaisavun sekä maksullisen lomituksen käytöstä ja lomittajien lukumääristä joko yksittäisen paikallisyksikön, maakunnan tai koko maan tasolla. Sivuilla esiintyviä lyhenteitä ja Melan toimialaan kuuluvia käsitteitä on selitetty Ohje-sivuilla.