Yhteystiedot

Kuntatilastot

Näiltä sivuilta saat tietoja haluamasi kunnan, siihen liittyvän lähialueen ja koko maan luvuista koskien esim. MYEL-vakuutettujen lukumäärää, MYEL-eläkkeen saajien lukumäärää tai vaikkapa luopumisjärjestelmien keskimääräistä kuukausieläkettä. Lähialueeksi voit valita ELY-keskuksen, maakunnan tai asiamiesalueen.
Jokaisen kunnan tiedot on ryhmitelty kolmeen osaan: vakuutukset, korvauslukumäärät ja korvauseurot. Vakuutukset-sivulta löydät mm. MYEL-vakuutusturvan piiriin kuuluvien lukumäärät ja keskimääräiset vakuutusmaksut. Korvauslukumäärät-sivulta löydät lukumäärätiedot työeläkkeen ja luopumisjärjestelmien eläkkeensaajista sekä tapaturmavahinkojen ja Mela-päivärahojen määristä. Korvauseurot-sivulta löydät vastaavat euromäärätiedot.

Kullakin näistä kolmesta sivusta sinulla on mahdollisuus tarkastella kolmen edellisen vuodenvaihteen tilannetta.

Haluamasi kunnan tiedot saat esiin kahdella eri tavalla. Voit valita kunnan suoraan vieressä olevasta valintalistasta tai lähteä liikkeelle vastaavasta ELY-keskuksesta, maakunnasta tai asiamiesalueesta ja valita kyseisen kunnan sen alta. Voit myös vertailla kuntia, ELY-keskuksia, maakuntia tai asiamiesalueita keskenään vaihtamalla Vertailuvaihtoehdot -kentän arvon haluamaksesi.

Tietoturvasyistä kunnan tai vastaavan alueen luvuissa saattaa esiintyä tyhjiä arvoja. Lukumääräkenttä on tyhjä, jos kyseinen lukumäärä on pienempi kuin kolme. Hehtaari- tai euromääräkenttä on tyhjä, jos vastaava lukumäärä on pienempi kuin viisi.