Yhteystiedot

Melan tilastosivut

Sivut jakautuvat tietosisällöltään kunta- ja lomitustilastoihin, aikasarjoihin sekä tilastokuviin. Kaikilta näiltä sivuilta löydät luku- ja euromäärätietoja Melan toimialaan kuuluvista vakuutus-, työeläke-, luopumis-, tapaturma- tai Mela-sairauspäiväraha-asioista.

Kuukausitilastot

Maatalousyrittäjät Apurahansaajat Kaikki MYEL-vakuutetut

Ajankohtaista

31.01.2023

Joulukuun kuukausitilastot on päivitetty.
Maatalousyrittäjätapurahansaajat  ja  kaikki MYEL-vakuutetut

22.03.2022

Lomituksen kuvasarjat ovat päivitetty 2021 tilanteeseen

11.03.2022

Lomituksen aikasarjat ovat päivitetty 2021 tilanteeseen.

11.03.2022

Lomitustilastoihin on viety 2021 aineisto. 

23.04.2021

Mela- ja Mata-turva kuvasarjat on päivitetty 2020 tilanteeseen

22.04.2021

Kuntatilastoihin on viety 31.12.2020 aineisto. Voit verrata tilastoja vuosilta 2018, 2019 ja 2020