Yhteystiedot

Melan tilastosivut

Sivut jakautuvat tietosisällöltään kunta- ja lomitustilastoihin, aikasarjoihin sekä tilastokuviin. Kaikilta näiltä sivuilta löydät luku- ja euromäärätietoja Melan toimialaan kuuluvista vakuutus-, työeläke-, luopumis-, tapaturma- tai Mela-sairauspäiväraha-asioista.

Kuukausitilastot

Maatalousyrittäjät Apurahansaajat Kaikki MYEL-vakuutetut