Yhteystiedot

Melan tilastosivut

Sivut jakautuvat tietosisällöltään kunta- ja lomitustilastoihin, aikasarjoihin sekä tilastokuviin. Kaikilta näiltä sivuilta löydät luku- ja euromäärätietoja Melan toimialaan kuuluvista vakuutus-, työeläke-, luopumis-, tapaturma- tai Mela-sairauspäiväraha-asioista.

Kuukausitilastot

Maatalousyrittäjät Apurahansaajat Kaikki MYEL-vakuutetut

Ajankohtaista

27.02.2024

Tammikuun kuukausitilastot on päivitetty.
Maatalousyrittäjätapurahansaajat  ja  kaikki MYEL-vakuutetut

21.06.2023

Mela- ja Mata-turva aikasarjat on päivitetty 2022 tilanteeseen

26.05.2023

Lomituksen kuvasarjat ovat päivitetty 2022 tilanteeseen

23.05.2023

Tilastosivuille on viety Välitä viljelijästä - projektiin liittyviä aika- ja kuvasarjoja

15.05.2023

Lomitustilastoihin on viety 2022 aineisto. 

10.05.2023

Lomituksen aikasarjat ovat päivitetty 2022 tilanteeseen.