Yhteystiedot
Aikasarjat > Apurahansaajat< edellinen  |  seuraava >

Vakuutetut apurahansaajat

  Vakuutetut 31.12. Keskimääräinen työtulo 31.12.
Vuosi Taide Tiede Miehet Naiset Taide Tiede Yht.
2009 775  1387  956  1206  18 021 18 395 18 261
2010 883  1924  1234  1573  18 703 19 500 19 249
2011 927  2012  1292  1647  18 876 20 234 19 806
2012 1026  2125  1380  1771  19 335  20 770 20 303
2013 1091  2212  1480  1823  19 593 21 541 20 898
2014 1084  2338  1524  1898  20 001 22 445 21 671
2015 1147  2489  1652  1984  20 360 23 140 22 263
2016 1122  2474  1595  2001  20 696 23 529 22 645
2017 1163  2491  1635  2019  20 892 23 611 22 746
2018 1284 2503 1624 2163 21 138 23 691 22 825

 

Apurahalla työskentelyä voidaan vakuuttaa takautuvasti kuluva ja sitä edeltävä vuosi. Tästä johtuen taulukossa esitetyt luvut poikkeavat Melan kuukausitilastoista ja tilinpäätösluvuista.